Alberri

Revista ALBERRI 10
1997

Alberri 10Contingut:

Un buril busqué o arqueado y otros nuevos materiales líticos localizados en el yacimiento de “Les Ronxes” (Planes, Alicante). Algunas reflexiones en torno a este tipo de útil.
Autor: Eduard Faus Terol

Cantacuc: un nuevo abrigo con arte esquemático en Alicante.
Autor: Mauro S. Hernández Pérez, Pere Ferrer Marset i Enrique Català Ferrer

Cocentaina, capital comarcal i enclavament estratègic en època islàmica.
Autor: Francisco Franco Sánchez

El testamento nuncupativo del Conde de Corella: la solemnidad de un privilegio.
Autor: V. Pons Alós

Engrandiment de l’església i construcció del campanar de Santa Maria de Cocentaina.
Autor: Francesc JoverEl dia 30 de juny de 2000 es va presentar l’Associació d’Amics del Centre d’Estudis Contestans, Museu i Patrimoni Cultural del Comtat, que es va encarregar d’organitzar l’acte de presentació de la revista número 10, aprofitant el moment per nomenar president d’honor de l’Associació el Sr. Ramon Martín Mateo en reconeixement de la seua incansable labor en defensa del CEC i de les persones que hi treballem, com també per la desinteressada disposició manifestada per col·laborar i donar suport tant a l’entitat com al patrimoni del poble de Cocentaina i de la comarca del Comtat.

L’acte es va celebrar al Centre Cultural El Teular de Cocentaina i Pere Ferrer, president del CEC, va donar la benvinguda a la nova entitat. Aureli Tormos, president en funcions de l’Associació, va repassar la tasca desenvolupada pel CEC al llarg de quasi trenta anys fent notar el prestigi assolit per l’entitat tant a nivell provincial com nacional i, per això, justificava el naixement de l’Associació d’Amics, que venia a omplir un buit existent i a donar tot el suport moral, humà i econòmic possible per a rescatar, defensar i divulgar el patrimoni contestà i comarcal.

A continuació, Blas Cloquell, metge i membre del CEC, va exposar el contingut de la revista subratllant que el fet d’haver arribat al número 10 era un símptoma de la bona salut del CEC, cosa que era possible gràcies a la riquesa cultural de la comarca i al treball d’un bon equip d’investigació.

Després de la presentació de la revista, es va procedir al nomenament com a president d’honor de l’Associació d’Amics del CEC del Sr. Ramón Martin Mateo, el qual va destacar l’enorme repercussió del treball del CEC en els cercles especialitzats i el respecte científic a la tasca de “gent normal amb uns estudis que ningú s’atreveix a rebatre en les universitats” i també va fer una crida perquè la nostra cultura autòctona no siga envaïda per altres forasteres i per modes noves.

Va tancar l’acte l’Alcalde de Cocentaina, Josep Marset, que va donar la benvinguda a la nova associació, de la qual va dir que “ve a engrossir la nostra riquesa cultural i associativa” i va donar les gràcies al Sr. Martín Mateo per haver acceptat el nomenament.

Volem fer constar la nostra satisfacció perquè, a la setmana següent,  Ramón Martín Mateo va ser distingit amb el Premi Jaume I en la modalitat de Medi Ambient que atorga la Generalitat Valenciana.