Alberri

Revista ALBERRI 5
1992

Alberri 5Contingut

A propósito de algunos objetos de hueso y marfil de la Mola de Agres (Agres, Alicante).
Autor: Juan Antonio López Padilla

Tres dirhams de la seca de Daniya (483 h./1090-91) trobats al castell de Cocentaina (Hisn Qusantaniya). Notícia d’un ocultament.
Autor: Josep Torró

Documents de la Fira de Cocentaina.
Autor: Mª Desamparados Soler Moltó

Itinerario y lectura teológica de la tabla titulada la Virgen de la Leche, de Penella.
Autor: M.I. Dr. D. Ramón Arnau-García

La font del Molinar i la política d’aigües a l’edat mitjana.
Autor: Thomas F. Glick

El sistema de reg de la vila d’Ares d’en Bosch (El Comtat).
Autor: Josep Tormo Colomina

La canciones de trilla de Cocentaina.
Autor: Miguel Angel Picó Pascual

El dia 28 d’abril de 1994, a la capella de Sant Antoni Abad del Palau, fou presentat el número 5 de la revista en un acte presidit pel nou alcalde de Cocentaina, Josep Marset Jordà, i va anar a càrrec del degà de la catedral de València, en Ramon Arnau-Garcia, persona de reconegut prestigi cultural i gran investigador, que publicava un article en aquest número.

El treball del degà era un compromís que tenia amb el CEC des de l’any 1992 quan el visitàrem amb motiu de sol·licitar a l’Arquebistat de València la cessió temporal de la taula gòtica de la Mare de Déu de la Llet de Penella per a l’exposició que llavors preparàvem sobre l’època medieval al Comtat. Les gestions i el recolzament d’en Ramon Arnau feren possible que aquesta valuosa obra d’art tornara, almenys per uns dies, a Cocentaina.

Després de la presentació feta pel president del CEC, en Ramon Arnau, en una amena i alegre dissertació sobre la revista, va elogiar l’extraordinari treball cultural del CEC i va demanar a les institucions que amb les seues subvencions fan possible la publicació d’Alberri el recolzament constant per poder dur endavant la revista.