Alberri

Revista ALBERRI 2
1989

ALBERRI 2Contingut:

Les Jovades (Cocentaina, Alacant), hàbitat del neolític final amb estructures excavades: sitges i fosses.
Autor: Josep Ll. Pascual i Benito

Piezas dentarias eneolíticas con modificaciones artificiales.
Autor: Blas Cloquell Rodrigo i María Aguilar Lloret

Enterramientos de l’Alberri: tasas de mortalidad.
Autor: Blas Cloquell Rodrigo i María Aguilar Lloret

Aproximación fitosociològica al rodal de tejos de Agres.

Autor: Inmaculada Insa Pérez i Sari Vidal Nada


Poc més d’un any després, el 20 d’abril de 1990, presentàvem el número 2 a la Sala d’Actes del Palau Comtal. L’acte fou presidit per l’alcalde de Cocentaina i va anar a càrrec de Mauro S. Hernández, aleshores professor de Prehistòria de la Universitat d’Alacant amb qui el CEC aleshores estava realitzant investigacions sobre l’art rupestre prehistòric en el Comtat i altres comarques veïnes.

Semblava que el projecte anava per bon camí, ja que havíem aconseguit traure dos números de la revista i hi havia perspectives de consolidació.

Els patrocinadors van ser els mateixos del número 1 i fou imprés també als tallers de Gráficas Estilo, d’Alacant.