Marmita. El Sompo. Cocentaina Junta directiva

 

Junta Directiva del CENTRE D’ESTUDIS CONTESTANS

President
Pere Ferrer Marset

Vicepresident

Amparo Soler Moltó

Secretari
Enrique Catalá Ferrer

Tresorer
Eduardo Faus Terol

Vocals
Miguel Borrell Ivorra
Ricardo Bernabeu Anduix
Juan Jordá Sanchis
Jose Antonio Ribes Pérez

Director del Museu Arqueològic i Etnològic del Comtat
Mauro S. Hernández Pérez

Eduard Faus, Pere Ferrer i Adolfo Agulló a la Cova dels Porcs de l'Orxa

Categoria: